Αναλυτική Χημεία και Χημική Ανάλυση / Έλεγχος Ποιότητας

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι

Προεδρείο : Δ. Θεμελής, Α. Βουλγαρόπουλος

9.30-9.45
AΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΗPLC ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ
Ηρακλή Μ., Σαμανίδου Β., Μπιλιαδέρης Κ.,Παπαδογιάννης Ι.

9.45-10.00
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 657/2002/ΕΕ
Τολίκα Ε.Π., Σαμανίδου Β.Φ., Παπαδογιάννης Ι.Ν.

10.00-10.15
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Καραγεώργου Ε.Γ., Σαμανίδου Β.Φ.

10.15-10.30
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΣΤΕΪΝΗΣ Ν-ΑΚΕΤΥΛΟΚΥΑΣΤΕΪΝΗΣ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΥΛΙΚΟ ΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΙΟΛΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
Καρακώστα Θ.Δ., Τζαναβάρας Π.Δ., Θεμελής Δ.Γ.

10.30-10.45
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΧΘΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Ευαγγελοπούλου Ε.Ν., Σαμανίδου Β.Φ.

11.00-11.15
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΕΛΑΙΩΝ MΕ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ ΙΟΝΤΩΝ (GCxGC-TOFMS)
Μιχαήλωφ Χ., Σφέτσας Θ., Στεφανίδης Σ., Καλογιάννης Κ., Λάππας Α.11.30-12.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ / ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (14.00-16.00)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ  ΤΡΟΦΙΜΑ
Ταραντίλη Π., Τριανταφυλλίδου Δ.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕKΛΟΥΣΗΣ   ΟΥΣΙΩΝ  ΑΠΟ ΣΤΗΛΕΣ  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ  ΦΑΣΗΣ  HPLC ΥΠΟ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ  ΤΟΥ  pH  ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ  ΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ  ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΗ
Παππά-Λουίζη Α., Ζήση Χ.

ΥΓΡΗ  ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ  ΦΑΣΗΣ (SOS-LC): ΠΡΟΒΛΕΨΗ  ΤΗΣ  ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΟΥΣΙΩΝ  ΣΕ  ΠΟΛΥ-ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΤΗΛΕΣ
Παππά-Λουίζη Α., Αγραφιώτου Π.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΛΥΚΟΠΕΝΙΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αγγέλη Χ., Κεφαλάς Π., Ζητηρίδου Σ., Τζαβέλλα Κ.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΑΜΙΝΩΝ ΜΕ ΝΑΦΘΑΛΙΝΟ-2,3-ΔΙΚΑΡΒΟΞΑΛΔΕΫΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΙΧΘΥΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Ζώτου Α., Νότου Μ.

ΑΜΕΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΠΛΕ ΦΩΣΦΟΡΟΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ
Γιαννούλης Κ.Μ., Τσόγκας Γ.Ζ., Γκιώκας Δ.Λ., Βλεσσίδης Α.Γ.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ- ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΒΕΝΖΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
Κούσκουρα Μ., Μαρκοπούλου Α., Κουντουρέλλης Ι.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΚΛΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ «BEVACIZUMAB» ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ «AVASTIN» ΚΑΙ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ RAMAN
Παπασπυριδάκου Π.,  Βουδούρη Μ., Γεωργακόπουλος Κ., Κοντογιάννης Χ., Όρκουλα Μ.

 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΤΟΠΡΙΛΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ ME ΣΥΖΕΥΞΗ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΦΑΣΗΣ
Καρακώστα Θ.Δ, Τζαναβάρας Π.Δ., Θεμελής Δ.Γ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ
Δανέζης Γ.Π., Αναγνωστόπουλος Χ.Ι., Λιαπής Κ.Σ, Κουππάρης Μ.Α

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ CROCUS SATIVUS ΜΕΣΩ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΩΝ MALDI-MS/MS
Aielloa D., Αθανασόπουλος Κ., Μπαριάμης Σ.Ε., Παπαϊωάννου Δ., Napolia A.,Sindona G.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ηρακλή Μ., Κλεισιάρης Φ., Μπλαδενόπουλος Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου