Συνοπτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
9.00-10.00
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι
10.00-11.45
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
11.45-12.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ /ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ– ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
12.30-14.00
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
14.00-16.00
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ
16.00-17.45
ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
17.45-18.15
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ – ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
18.15-19.15
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
20.00-21.30
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ
21.30
ΔΕΞΙΩΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ
9.00-11.30
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
11.30-12.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ /ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ– ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
12.30-14.00
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
14.00-16.00
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
16.00-17.45
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
17.45-18.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ – ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
18.30-20.00
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ
9.00-11.30
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ / ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
11.30-12.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ /ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ– ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
12.30-14.00
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
14.00-16.00
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
16.00-17.45
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
17.45-18.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ – ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
18.30-20.00
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ
9.00-11.30
ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
11.30-12.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ /ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ– ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
12.30-14.00
ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
14.00-16.00
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
16.00-17.45
ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
17.45-18.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ – ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
18.30-20.00

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου