Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ

Προεδρείο : Ε. Σιδερίδου, Δ. Αχιλιάς

16.00-16.30
 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Μπικιάρης Δ.

16.30-16.45
ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
Ανδριώτης Ε., Αχιλιάς Δ. Σ.

16.45-17.00
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥ(3-ΥΔΡΟΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ) ΜΕ ΜΟΝΤΜΟΡΙΛΛΟΝΙΤΗ
Παναγιωτίδου Ε., Ζουμπουρτικούδης Ι., Αχιλιάς Δ.Σ.

17.00-17.15
EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΑΝΟ-ΜΟΝΤΜΟΡΙΛΛΟΝΙΤΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΩΝ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Σιαφάκα Π.Ι., Νικολαΐδης Α.Κ., Αχιλιάς Δ.Σ., Καραγιαννίδης Γ. Π.

17.15-17.30
ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥ(ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΣΤΕΡΑ) (ΡC) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
Τσίντζου Γ.Π., Αχιλιάς Δ.Σ.

17.30-17.45
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Βουβούδη Ε., Μπουρδούνη Κ., Σιδερίδου Ε.

17.45-18.15 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ - ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προεδρείο : Ε. Σιδερίδου, Δ. Αχιλιάς

18.15-18.30
ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
Βουβούδη Ε., Αχιλιάς Δ., Σιδερίδου Ε.

18.30-18.45
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥ(ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ) (PLA) ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
Τερζοπούλου Ζ., Νανάκη Σ., Μπικιάρης Δ.

18.45-19.00
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙ-Ο-ΑΚΕΤΥΛΟΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ
Λακκά Α., Τσακάλωφ Α.ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (14.00-16.00)


ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥ(ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ) (ΡC)
Αντωνάκου Ε.Β., Αχιλιάς Δ.Σ.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
Ανδριώτης Ε., Κουτσίδης Ι., Λουκά Δ., Νιανιάς N., Σιαφάκα Π., Τσίντζου Γ., Τσαγκάλιας Ι., Αχιλιάς Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου