Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι

Προεδρείο : Σ. Σωτηρόπουλος, Δ. Τσιπλακίδης

18.15-18.30
 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ FeΟ
Μπαμπαϊτη Α., Νόλη Φ., Μισαηλίδης Π.

18.30-18.45
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΜΟΝΟ-, ΔΙ- ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΝΑΝΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ξυδάς Π., Γκιλιόπουλος Δ., Τσιώμη Μ., Τριανταφυλλίδης Κ.

 18.45-19.00
THERMO, PH AND REDOX SENSITIVE MICROCONTAINERS FOR DRUG DELIVERY SYSTEMS: RELEASE STUDIES
Efthimiadou E.K., Tapeinos C.G., Boukos N., Kordas G.C.

19.00-19.15
POLYSACCHARIDES AS SOURCE OF ADVANCED MATERIALS: CELLULOSE HOLLOW MICROSPHERES FOR DRUG DELIVERY IN CANCER THERAPY
Metaxa A.F., Efthimiadou K.E., Kordas C.G.


ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι


Προεδρείο : Ι. Πούλιος, Σ. Σωτηρόπουλος

9.00-9.30
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
Φαλάρας Π.

9.30-9.45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΟΥΣ TiO2 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αθανασίου Α., Βαϊμάκης Τ., Πομώνης Φ., Πετράκης Δ., Λουκατζίκου Λ., Μητσιώνης Α., Τράπαλης Χ.

 9.45-10.00
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΥΤΗΛΙΟ
Κορδούλη Α.Ε., Μπουρίκας Κ., Κορδούλης Χ., Λυκουργιώτης Α.

10.00-10.15
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ TiO2
Σωτηρίου Μ., Μπουρίκας Κ., Σπανός Ν.

10.15-10.30
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Cu(II)/TiO2 ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ
Γεωργάκα Α., Μπουρίκας Κ., Λυκουργιώτης Α., Στάθη Π., Δεληγιαννάκης Ι, Σπανός Ν.

10.30-10.45
ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Pt(M), OΠΟΥ Μ: Pb, Cu, Co, Ni,  ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ
Μηντσούλη Ι., Παπαδημητρίου Σ., Κοκκινίδης Γ., Σωτηρόπουλος Σ.

11.00-11.15
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ IrxPt1-xO2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΚΛΥΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Παπαζήση Κ.Μ., Μπαλωμένου Σ., Τσιπλακίδης Δ.

11.15-11.30
ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΑΝΙΛΙΝΗΣ/ΕΤΕΡΟΠΟΛΥΟΞΕΩΝ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ΒΡΩΜΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ
Παπαγιάννη Γ., Στεργίου Δ., Αρματάς Γ., Προδρομίδης Μ.
11.45-12.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ / ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


Προεδρείο : Δ. Τσιπλακίδης, Σ. Σωτηρόπουλος

12.30-12.45
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΟΔΙΚΑ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Σπαθής Π.

12.45-13.00
ΣΥΝΘΕΣΗ Γ-Al2O3 ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΩΔΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ
Σκλαρή Σ.Δ., Δούβαλης Α., Παγανά Α.Ε., Ζασπάλης  Β.Τ.

13.00-13.15
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΠΟΘΕΣΗ Ni/ΝΑΝΟ-ZrO2  ΚΑΙ NiΜΙΚΡΟ-ZrO2 ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ:  ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ
Δαρδαβίλα Μ.Μ., Μουσλή Ο., Αγγέλου Α., Κόλλια Κ.

13.15-13.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ  ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σώκος Α., Δαρδαβίλα Μ.Μ., Αντωνάτος Α., Κόλλια Κ.

13.30-13.45
Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Cu(II) ME ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
Γεωργαντάς Β., Σαλίφογλου Α.

13.45-14.00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΔΡΟΦΟΒΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΦΑΣΕΩΝ
Παπαδοπούλου Σ., Τσιόπτσιας Κ., Παναγιώτου Κ.


ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (14.00-16.00)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Ti/TiOxHy ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕ RuCl3 ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Βαρδάκα Β., Μερμίγκη Π., Στεργίου Δ., Προδρομίδης Μ.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΘΡΑΚΕΣ
Γιαννακουδάκης Δ., Λαζαρίδης Ν., Αβρανάς Α.

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ
Τσιόπτσιας Κ., Κιβωτίδη Σ., Παρασκευόπουλος Μ., Παναγιώτου Κ.

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΜΕΝΙΩΝ ΠΟΛΥΑΝΙΛΙΝΗΣ ΣΕ ΑΙSΙ 304
Κοσέογλου Δ., Κοκκινόφτα Ρ., Κουρουζίδου Μ., Σαζού Δ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΟΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Νιανιάς Ν., Παπαγεωργίου Γ.Ζ., Μπικιάρης Δ.Ν., Αχιλιάς Δ.Σ.

ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ: ΕΦΡΑΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΗΡΗΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥ(ΤΕΡΕΦΘΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΥΛΕΝΕΣΤΕΡΑ)/SiO2 ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ
 Παπαγεωργίου Γ.Ζ,  Μπικιάρης Δ.Ν, Αχιλιάς Δ.Σ.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ (oxyPAHs) ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ TOY ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΕ CΟ
Παπαγιάννης Δ., Vucovic S.

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ
Στεργιόπουλος Θ., Μπιδικούδη Μ., Λυκοδήμος Β., Κόντος Α., Φαλάρας Π.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου