Οργανική Χημεία

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ

Προεδρείο : Κ. Λίτινας, Κ. Παπαδόπουλος

9.00-9.30
Η ΑΜΜΩΝΙΑ ΩΣ ΚΑΛΗ ΑΠΟΧΩΡΟΥΣΑ ΟΜΑΔΑ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΙΛΥΛΙΩΣΗΣ:
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ VORBRÜGGEN ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΞΥΛΙΟΥ
Γκιμήσης Αθανάσιος

9.30-9.45
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ DNA: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΟΖΟΝΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΙΚΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΖΙΤΩΝ
Ψυκαράκης Ε., Χατζοπούλου Ε., Γκιμήσης Α.

9.45-10.00
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΠΥΡΙΔΟΚΟΥΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΟΜΕΝΗΣ ΜΕ FeCl3
Συμεωνίδης Θ.Σ., Λίτινας Κ.Ε.

10.00-10.15
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΑΚΙΝΘΑΣΙΝΗΣ Α2 ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΑΚΙΝΘΑΣΙΝΩΝ
Γκίζης Π., Αργυρόπουλος Ν., Κουτούλη-Αργυροπούλου Ε.

10.15-10.30
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΚΥΝΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Au ΣΕ TiO2
Λυκάκης Ι., Στρατάκης Μ.

10.30-10.45
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ MANNICH 1,3-ΔΙΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ DBU
Ελευθεριάδης Ν., Νεοχωρίτης Κ., Τσιάντου Α., Τσολερίδης Κ.Α., Στεφανίδου-Στεφανάτου Ι.

11.00-11.15
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΘΕΙΟΝΩΝ ΜΕ ΙΣΟΝΙΤΡΙΛΙΑ ΚΑΤΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΖΩ-1,2-ΔΙΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟ ΔΙΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ (DEAD)
Ζαργάνης-Τζίτζικας Τ., Νεοχωρίτης Κ., Τσολερίδης Κ.Α., Στεφανίδου-Στεφανάτου Ι.

11.15-11.30
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΥΡΑΖΟΛΙΑ ΟΜΟ-Ν-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥΡΙΝΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Θαλασσίτης Α., Λίτινας Κ.Ε., Χατζηπαύλου-Λίτινα Δ.Ι.

11.30-12.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ / ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Προεδρείο : Κ. Λίτινας, Κ. Παπαδόπουλος

12.30-12.45
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ, ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ν-ΒΟΡΑΝΙΩΝ ΤΩΝ Β-ΑΜΙΝΟΑΛΚΟΟΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ Α-ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΜΕ ΒΟΡΟΫΔΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΥΚΝΟΥ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
Παπαδόπουλος Κ., Πινακά Α., Βουγιουκαλάκης Γ.Χ., Γιαννακοπούλου Ε., Τερζής Α., Δημοτίκαλη Δ.

12.45-13.00
ΜΗ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
Μάτη Ι.Κ., Cockroft S.L.ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (14.00-16.00)


ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΝΔΟΛΟΠΥΡΑΝΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΜΦΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΟ 2-ΑΜΙΝΟΒΕΝΖΙΜΙΔΑΖΟΛΙΟ
Παπαζήση Α., Λειβαδιώτου Δ., Τσολερίδης Κ.Α., Στεφανίδου-Στεφανάτου Ι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ BAYLIS–HILLMAN ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΕΝΖΟΠΥΡΡΟΛΙΖΙΝΟΝΩΝ
Βλάχου Χ., Μαλαμίδου-Ξενικάκη Ε., Πουρνάρα Δ.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΝΙΤΡΟΝΩΝ ΜΕ ΑΛΚΥΝΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
Κόϊου Δ., Γκίζης Π., Κουτούλη-Αργυροπούλου Ε.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 4-ΑΜΙΝΟ-3-ΑΡΥΛΟ-ΚΙΝΟΛΙΝΟΝ-2-ΟΝΩΝ ΚΑΙ 2-ΙΜΙΝΟ-3-ΑΡΥΛΟ-1,2-ΔΙΥΔΡΟΚΙΝΟΛΙΝ-4-ΑΜΙΝΩΝ.
Προυσής Κ.Κ, Καλογεροπούλου Θ., Δέτση Α.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ AZA-BAYLIS-HILLMAN ΑΖΩΔΙΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΦΟΡΜΥΛΟΧΡΩΜΟΝΕΣ
Τσιάρας Β.Β., Τερζίδης Μ.Α.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΥΚΛΩΣΗΣ CLAUSON-KAAS ΜΕ ΝΙΚΟΤΙΝΑΜΙΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΥΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΜΙΝΟΦΑΙΝΟΛΕΣ
Χατζοπούλου Μ., Δημόπουλος Β.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
VALGANCICLOVIR HYDROCHLORIDE
Βάρβογλη Α .Α., Γεωργοπούλου Ι., Νεοκοσμίδης Ε., Κόφτης Θ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΥΜΑΡΙΝΕΣ ΟΜΟ-Ν-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥΡΙΝΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Καλλιτσάκης Μ., Λίτινας Κ.Ε., Χατζηπαύλου-Λίτινα Δ.Ι

ΣΥΝΘΕΣΗ 4H-ΒΕΝΖΟ[h] ΚΑΙ 4H-ΒΕΝΖΟ[g]ΧΡΩΜΕΝΟΔΙΟΝΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΙΝΟΜΕΘΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ ΤΗΣ ΛΟΟΥΣΟΝΗΣ
Μαλαμίδου-Ξενικάκη Ε., Σελεβός Π., Τσανακοπούλου Μ., Χατζηστεφάνου Μ.

ΣΥΝΘΕΣΗ 2-ΥΔΡΟΞΥ-3-ΣΤΥΡΥΛΟ-1,4-ΝΑΦΘΟΚΙΝΟΝΩΝ
Τσανακοπούλου Μ., Μαλαμίδου-Ξενικάκη Ε., Σπυρούδης Σ.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΥΛΟ-ΙΩΔΩΝΙΟ-ΥΛΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΛΟΟΥΣΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΠΟΛΟΦΙΛΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Τσοβαλτζή Ε., Σπυρούδης Σ., Μαλαμίδου-Ξενικάκη Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου